key1

key1

key1

key1

key1

key1
naslovNew

Raba hišnih imen vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine

10.11.2020

Konec septembra 2020 je Ministrstvo za kuturo RS v Register nesnovne kulturne dediščine vpisala rabo hišnih imen. Pobudnik za vpis je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, opis enota pa sta pripravila Klemen Klinar kot predstavnik pobudnika in dr. Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. S tem delo dobrega desetletja z bogato zbirko več kot 11 000 hišnih imen dobiva tudi uradno potrditev, da hišna imena predstavljajo pomemben element slovenske nesnovne kulturne dediščine.

V utemeljitiv vpisa je med drugim zapisano: "Zaradi procesov deagrarizacije in urbanizacije podeželskih naselij so hišna imena marsikje vedno manj v rabi, zato je njihov vpis v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije pomemben korak pri njihovem ohranjanju. Ponekod ih poznajo le še starejši domačini, za njihovo ohranjanje je torej ključno ozaveščanje ljudi, predvsem mlajših, o njihovem pomenu, s čimer se bo raba hišnih imen ohranila v vsakdanjem življenju lokalnih skupnosti."

Za vpogled v Register nesnovne kulturne dediščine kliknite na povezavo.

Srečanji z domačini v občini Komenda

28.02.2020

Hišna imena so del naše kulturne dediščine, odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali kraja. O njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Zaradi tega v sklopu projekta »Stara hišna imena 2« RAGOR v sodelovanju z Občino Komenda vabi na srečanji z domačini:

  • za naselja Gmajnica, Gora, Komendska Dobrava, Mlaka in Podboršt bo srečanje v petek, 6. marca 2020, ob 19. uri;
  • za naselja Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok bo srečanje v petek, 13. marca 2020, ob 19. uri.

Obe srečanji bosta v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva c. 104.

Zbrana hišna imena bodo osnova za izdajo knjižice, kasnejšo izdelavo tabel s hišnimi imeni in obogatitev spletnega portala www.hisnaimena.si.

Projekt Stara hišna imena 2 sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Elektronske verzije novih knjižic

04.09.2019

Projekt zbiranja hišnih imen se je v zadnjem letu razširil na območje občin Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Konec avgusta so izšle knjižice za navedenih pet občin, ki so dosegljive v zavihku "Knjižice".Knjižice bodo sicer brezplačno dosegljive na sedežih občin, v Medvodah tudi v knjižnici od 10. septembra dalje.