key1

key1

key1

key1

key1

key1
naslovNew

Projektu se pridružujeta občini Domžale in Kamnik

28.02.2022

Po vaseh je nekoč veljalo, da so se ljudje med seboj poznali le po hišnih imenih. V nekaterih krajih to gojijo še danes, ponekod pa so hišna imena že na robu pozabe. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgodovino.

Projektu se letos pridružujeta tudi Občina Domžale in Občina Kamnik. V domžalski občini bodo v prvem koraku raziskana hišna imena na območju krajevnih skupnosti Homec-Nožice, Preserje, Radomlje in Rova, v kamniški pa krajevne skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartin v Tuhinju in Motnik. V okviru projekta bodo v krajih naštetih krajevnih skupnosti stara hišna imena najprej temeljito zbrana, kasneje pa obeležena z glinenimi tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje staro hišno ime.

Raba hišnih imen vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine

10.11.2020

Konec septembra 2020 je Ministrstvo za kuturo RS v Register nesnovne kulturne dediščine vpisala rabo hišnih imen. Pobudnik za vpis je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, opis enota pa sta pripravila Klemen Klinar kot predstavnik pobudnika in dr. Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. S tem delo dobrega desetletja z bogato zbirko več kot 11 000 hišnih imen dobiva tudi uradno potrditev, da hišna imena predstavljajo pomemben element slovenske nesnovne kulturne dediščine.

V utemeljitiv vpisa je med drugim zapisano: "Zaradi procesov deagrarizacije in urbanizacije podeželskih naselij so hišna imena marsikje vedno manj v rabi, zato je njihov vpis v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije pomemben korak pri njihovem ohranjanju. Ponekod ih poznajo le še starejši domačini, za njihovo ohranjanje je torej ključno ozaveščanje ljudi, predvsem mlajših, o njihovem pomenu, s čimer se bo raba hišnih imen ohranila v vsakdanjem življenju lokalnih skupnosti."

Za vpogled v Register nesnovne kulturne dediščine kliknite na povezavo.